Archiwum aktualności:

Seminarium Kyokushin-kan w Fukushima ( Japonia )
2008-02-18
W dniach 9-11 luty w Fukushima shihan Bogusław Jeremicz 5 dan wziął udział w seminarium szkoleniowym dla kierowników japońskich i światowych oddziałów Kyokushin-kan.
Seminarium prowadzone było przez Kancho Royama, fuku-kancho Hiroshige oraz shihan Okazaki. Program seminarium różnił się od tego z przed roku, choć nie zabrakło elementów, które należało opanować przez rok i wykonywać je w prawidłowo.
Kancho Royama duży nacisk położył na unifikację etykiety dojo ( pozycje, ukłony, seiza ), właściwe przyjmowanie pozycji, zwrotów, przejść zjednych pozycji do drugich oraz wykonywania kihon geiko. Jak zwykle shihan Okazaki znakomicie poprowadził trening ido-geiko, kata oraz Bo-kata. Powtórzono na rozgrzewkę kata Pinan oraz Gekisai-sho, a następnie w grupach doskonalono kata Seinchin, Kanku-dai oraz Sushiho, a kata z kijem Bo to Oshiro-no-kon i Shushi-no-kon. Dużo czasu poświęcono na techniki Ura-waza ( samoobrona ), które również uczył shihan Okazaki. W tym roku fuku-kancho Hiroshige poprowadził trening z użyciem tarcz treningowych ze szczególnym naciskiem na doskonalenie technik na strefę jodan.
Shihan Sun Li nauczał technik Iken ze szczególnym wykorzystaniem Hatsuriki używając do tego tarcz treningowych. To wszystko udało się zrealizować, ponieważ wykorzystywano czas na sali do maksimum. W pierwszym dniu seminarium trening trwał 5 godzin, w drugim dniu 9 godzin ( w tym krótki kurs sędziowski ) , a w trzecim dniu 4 godziny, po czym odbył się egzamin na stopnie mistrzowskie do 6 dan włącznie. Do egzaminu przystąpiło ponad 20 osób, które wykonywały kihon-geiko, ido-geiko kata ( w tym Bo-kata oraz z Sai ), ippon kumite, ura-waza, kumi-bo oraz na zakończenie kumite. Jak trudno jest zdać taki egzamin, niech świadczy fakt, że w zeszłym roku na 28 osób zdających, zdały 3 osoby.

Osu!!!