Archiwum aktualności:

Obóz Letni Kyokushinkan - Tuchola 2008
2008-08-16
W dniach 5-10 sierpnia odbył się w Tucholi obóz letni kyokushinkan PFKK. W obozie wzięło udział 180 osób, w tym również członkowie naszego klubu.
W tym roku zajęcia w czasie obozu odbywały się w grupach wg stopni zaawansowania oraz w zależności od opanowania materiału technicznego.
Myślą przewodnią obozu było skoncentrowanie się na jakości wykonywanych technik, a nie nad ich ilością. Zajęcia odbywały się 4 razy dziennie. Każdy dzień rozpoczynał się rozruchem o godz. 7.00 z elementami Iken. Uczestnicy obozu brali w nim udział w okolicznościowych koszulkach.
Podział na grupy stworzył możliwość doskonalenia znanych już metod treningowych oraz poznania nowych. W tym roku również doskonalono techniki z wykorzystaniem kija - Bo. Wielu uczestników uczyło się podstaw posługiwania się Bo, aż do nauki kata Oshiro-no-kon włącznie. Grupę czarnych pasów shihan Ishizawa nauczył nowego Bo-kata Shushi-no-kon oraz właściwej wersji kata Seienchin. Pozostałe grupy miały okazję nauki nowych Pinan oraz Naifanchin. Jedną z istotnych metod treningowych nauczanych podczas obozu było doskonalenie poruszania się w walce - Unsoku jako jednej z metod doskonalenia walki realnej.

W tym roku, tak jak w latach ubiegłych odbyły się również egzaminy na stopnie uczniowskie kyu oraz mistrzowskie dan. Egzaminatorami z ramienia światowej organizacji Kyokushin-kan International byli shihan Ishizawa i shihan Jeremicz.
W wyniku przeprowadzonego testu dwie osoby z naszego klubu zdały na stopnień mistrzowski:
  • Przemysław Leszczyński i Marcin Chabiera zdali na 1 dan
W czasie obozu odbył się kurs instruktorski, który oprócz wyżej wymienionych ukończyła również Renata Baklińska.

Wszystkim serdecznie gratulujemy..osu!!!

Więcej zdjęć również na www.kyokushinkan.pl